Prenumeratorze pamiętaj ! Z prenumeratą wersji papierowej przysługuje Ci przywilej korzystania z bogatych i nowoczesnych pomocy internetowych !

Pomocniki Księgowego to jeden z najpopularniejszych przywilejów dla Prenumeratorów. Bogate Serwisy internetowe optymalnie dostosowane do potrzeb Księgowych, z gwarancją dostępu do centrum najlepszych porad i pomocy z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT), rachunkowości i prawa pracy.

POMOCNIKI Księgowego PREMIUM

(Interpretacje urzędowe, Orzecznictwo dla firm, Baza Pytań Czytelników, WideoPomocniki, Wzory druków i umów, Ujednolicone przepisy prawne, Kalkulatory, Wskaźniki i stawki, Terminy)

PREMIUM

Interpretacje urzędowe

interpretacje.gofin.pl

W serwisie internetowym www.interpretacje.gofin.pl udostępniamy bazę interpretacji podatkowych, ZUS, z prawa pracy i innych, publikowanych na stronach urzędów i izb skarbowych oraz Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych organów państwa. Bazę interpretacji urzędowych stale uzupełniamy i aktualizujemy. Wybrane interpretacje zawierają też odnośniki do artykułów ze wszystkich Czasopism naszego Wydawnictwa oraz z Gazety Podatkowej, w których dana interpretacja jest opisana szerzej. Szybki dostęp do poszukiwanej interpretacji uzyskasz za pomocą wyszukiwarki lub podziału tematycznego.

Baza zawiera: 31950 interpretacji

PREMIUM

Orzecznictwo dla firm

orzecznictwo.gofin.pl

W serwisie internetowym www.orzecznictwo.gofin.pl udostępniamy bazę orzeczeń wydawanych przez sądy i inne organy państwa. Bazę orzecznictwa stale uzupełniamy i aktualizujemy. Wybrane wyroki zawierają również odnośniki do artykułów i porad, których treść zamieszczona została w naszych Czasopismach oraz dzienniku Gazeta Podatkowa. Baza orzecznictwa dla firm jest zbudowana na potrzeby Głównych Księgowych oraz służb księgowych i kadrowych. Szybki dostęp do poszukiwanego wyroku uzyskasz za pomocą wyszukiwarki lub podziału tematycznego.

Baza zawiera: 19430 orzeczeń

PREMIUM

Baza pytań Czytelników

pytaniaczytelnikow.gofin.pl

Serwis internetowy www.pytaniaczytelnikow.gofin.pl to wielka baza pytań z odpowiedziami ekspertów Gofinu, publikowanych na łamach naszych pięciu specjalistycznych Czasopism tj. Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, Ubezpieczeń i Prawa Pracy, Poradnika VAT, Zeszytów Metodycznych Rachunkowości, Przeglądu Podatku Dochodowego.

Zostań Prenumeratorem KOMPLETU CZASOPISM i korzystaj codziennie z ogromnej bazy pytań-odpowiedzi na najciekawsze i najaktualniejsze problemy zgłaszane przez Księgowych z całej Polski.

Baza zawiera: 46154 pytań i odpowiedzi (obejmuje archiwum Czasopism od 2010 roku)

PREMIUM

WideoPOMOCNIKI Gofin

wideopomocniki.gofin.pl

Platforma materiałów wideo to praktyczna pomoc dla Księgowych w rozwiązywaniu bieżących problemów, głównie podatkowych w firmach.
w serwisie znajdziesz:

 • porady ekspertów - zwięzłe wypowiedzi ekspertów,
 • szkolenia - dłuższe nagrania wideo, w których eksperci w szczegółowy sposób objaśniają, szkolą, instruują,
 • instruktaże - pełne instrukcje jak wypełnić określone formularze lub druki urzędowe na konkretnych przykładach.

Łatwość dotarcia do odpowiednich materiałów wideo zapewnia praktyczny podział tematyczny: VAT, rachunkowość, podatek dochodowy, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne.

 

Wzory druków i umów

druki.gofin.pl

Korzystaj z bazy aktywnych wzorów druków i umów. Wielka baza druków, prosta w obsłudze - stale aktualizowana w oparciu o najnowsze przepisy i interpretacje.

W wersji PREMIUM dodatkowe pomoce:

 • • przykłady wypełnień wraz z omówieniem (do wybranych druków),
 • • zestaw linków do pozostałych POMOCNIKÓW Księgowego.

Do pracy z aktywnymi drukami niezbędny jest Program DRUKI GOFIN. Wersja komercyjna* Programu, zapewnia dostęp do pełnej bazy 3025 druków.

 

Ujednolicone przepisy prawne Klasyfikacje

przepisy.gofin.pl

Baza ujednoliconych przepisów prawnych zawiera 8352 aktów prawnych na bieżąco aktualizowanych wraz z historią zmian oraz podserwis z zawsze aktualnymi klasyfikacjami: PKWiU, Nomenklatura scalona (CN), KŚT, PKD, KZiS, PKOB, KB.

W wersji PREMIUM dodatkowe pomoce:

 • • funkcja „informacja o przepisie” przy każdym akcie prawnym (metryka aktu prawnego) pozwala wyświetlić m.in.: datę aktu, datę wejścia w życie, uchylenia, itp.
 • • funkcja drukowania wybranej wersji czasowej z opcją wyświetlania treści art. lub § w późniejszym brzmieniu,
 • • MSR w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1126/2008.
 

Kalkulatory

kalkulatory.gofin.pl

Korzystaj z bazy 157 prostych w obsłudze kalkulatorów, ułatwiających pracę m.in.: kalkulatory wynagrodzeń, odsetek, VAT, walutowy, kredytowy, podróży służbowych, różnic kursowych, kilometrówki i wiele innych.

W wersji PREMIUM dodatkowe pomoce:

Pod kalkulatorami zawarto zestaw pomocy, pomagających wykonać wyliczenia (linki do aktów prawnych, wzorów druków, wskaźników i stawek oraz ważnych terminów). Dodatkowo wprowadziliśmy możliwość zapisu wyniku obliczeń do pliku PDF - NOWA FUNKCJONALNOŚĆ !

 

Wskaźniki i stawki

wskazniki.gofin.pl

Serwis zawiera 199 różnego rodzaju wskaźniki i stawki pogrupowane tematycznie, niezbędne w codziennej pracy działów księgowych i kadrowych.

W wersji PREMIUM dodatkowe pomoce:

Pod wskaźnikami zawarto zestaw pomocy, które ułatwią pracę (linki do aktów prawnych, wzorów druków, kalkulatorów oraz ważnych terminów).

 

Terminy dla firm / dla budżetówki

terminy.gofin.pl

Serwis Ważne terminy, dzięki któremu nie przeoczysz ważnych terminów podatkowych, księgowych i innych, ponadto będziesz na bieżąco ze zmianami w przepisach.

W wersji PREMIUM dodatkowe pomoce:

Dodatkowo zaznaczamy terminy, w których zaszły istotne zmiany w przepisach prawnych wraz z linkami do danych aktów prawnych.

Serwis POLSKI ŁAD

Polski Ład

polskilad.gofin.pl

Serwis POLSKI ŁAD zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

Polski Ład

polskilad.gofin.pl

Serwis Polski Ład zawiera opracowania dotyczące nowych regulacji prawnych wprowadzonych w ramach tzw. pakietu Polski Ład. Omawiane są w nim zagadnienia dotyczące m.in. podatku dochodowego, VAT, ZUS oraz sektora budżetowego. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. W serwisie dostępne są także przepisy prawne, druki i dodatki tematyczne. Ponadto dostępna jest wyszukiwarka.

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Tarcza Antykryzysowa

tarcza.gofin.pl

Serwis Tarcza Antykryzysowa zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

Tarcza Antykryzysowa

tarcza.gofin.pl

Serwis Tarcza Antykryzysowa zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

Serwis PLAN KONT z obszernym komentarzem

Serwis PLAN KONT

z obszernym komentarzem
plankont.gofin.pl

Serwis PLAN KONT Wydawnictwa Podatkowego GOFIN to narzędzie niezbędne w pracy każdego Księgowego. Serwis obejmuje obszerny komentarz bilansowy do kont syntetycznych i analitycznych. Do każdego konta przypisana jest ewidencja księgowa operacji gospodarczych oraz przykłady liczbowe i artykuły powiązane tematycznie. Dodatkowym atutem tego serwisu są szerokie komentarze podatkowe do poszczególnych zagadnień. Ponadto część opisów do kont księgowych została wzbogacona o regulacje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Serwis zawiera również nowoczesne rozwiązania techniczne ułatwiające wyszukiwanie, w tym interaktywne zakładki, ruchome podręczne menu z wykazem numerów kont oraz alfabetyczny indeks haseł. Poniżej tabela porównawcza opisująca zawartość serwisu PLAN KONT i Indeksu Księgowań FIRMA.

Indeksy Księgowań

Indeks Księgowań FIRMA

indeksksiegowan.gofin.pl/firma

Serwis internetowy www.indeksksiegowan.gofin.pl/firma Wydawnictwa Podatkowego GOFIN to nieoceniona w codziennej pracy, bardzo obszerna baza przykładów ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych. Dodatkowym wielkim atutem jest to, że księgowania operacji gospodarczych zawierają odnośniki do przykładów liczbowych i artykułów ze wszystkich Czasopism naszego Wydawnictwa oraz Gazety Podatkowej, w których dane zdarzenie jest opisane szerzej.

Indeks Księgowań dla firm stale uzupełniamy i aktualizujemy. Szybki dostęp do sposobu księgowania danego zdarzenia można uzyskać za pomocą wyszukiwarki bądź korzystając z wykazu kont.

Zostań Prenumeratorem KOMPLETU CZASOPISM i/lub Abonentem SERWISU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO i korzystaj codziennie z najlepszego źródła informacji o sposobach ewidencji zdarzeń gospodarczych !

Indeks Księgowań BUDŻET

indeksksiegowan.gofin.pl/budzet

Serwis www.indeksksiegowan.gofin.pl/budzet Wydawnictwa Podatkowego GOFIN to nieoceniona w codziennej pracy księgowych sfery budżetowej, bardzo obszerna baza przykładów ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych uwzględniająca specyfikę rachunkowości budżetowej. Serwis przeznaczony jest dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera liczne odnośniki do przykładów liczbowych i artykułów ze wszystkich Czasopism naszego Wydawnictwa oraz Gazety Podatkowej.

Indeks Księgowań dla budżetu stale uzupełniamy. Szybki dostęp do sposobu księgowania można uzyskać za pomocą wyszukiwarki bądź korzystając z wykazu kont.

Zostań Abonentem SERWISU BUDŻETOWEGO i korzystaj codziennie z najlepszego źródła informacji o sposobach ewidencji zdarzeń gospodarczych !

Serwis SCHEMATY OPODATKOWANIA VAT

SCHEMATY opodatkowania VAT

schematy.gofin.pl
Serwis Schematy opodatkowania VAT zawiera aktywne narzędzia pozwalające określić sposób opodatkowania podatkiem VAT danej transakcji. W Serwisie dostępne są także dodatki tematyczne, przepisy prawne, wideopomocniki, linki pomocnicze i pomocniki księgowego, które przybliżają tematykę związaną z właściwym rozliczaniem podatku od towarów i usług przez czynnych podatników VAT. W Serwisie dostępne są dwa rodzaje schematów: SCHEMAT TRANSAKCJI ŁAŃCUCHOWYCH i SCHEMAT VAT OD SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - NOWY SCHEMAT !
Przewodniki on-line

Przewodnik VAT on-line

przewodnikvat.pl

Elektroniczny przewodnik VAT to największa baza porad na temat VAT. Przewodnik zawiera kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących podatku od towarów i usług, usystematyzowanych w przystępny sposób w 30 działach. Przewodnik VAT jest źródłem informacji nie tylko dla podatników, którzy mają problemy z rozliczaniem podatku VAT, ale również dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą.

Korzystaj bieżąco z wielkich zasobów informacji i opracowań na temat najtrudniejszego podatku !

Przewodnik Księgowego on-line

przewodnikksiegowego.pl

Elektroniczny przewodnik zawierający bogate zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przeznaczony zarówno dla osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości jak i dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę. Zawiera niezbędne informacje, które powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe, przedstawione w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

Przewodnik Kadrowego on-line

przewodnikkadrowego.pl

Elektroniczny przewodnik zawierający kompleksowe opracowania prezentujące ze szczegółami wszystko na temat prawa pracy i ubezpieczeń w ZUS. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie aspekty związane z zatrudnieniem pracownika, począwszy od zawarcia umowy do jej rozwiązania (dokumentacja kadrowo-płacowa, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy, składki ZUS, świadczenia z FUS, zaliczka na podatek dochodowy).

Pozostałe przywileje dla Prenumeratorów

eWYDANIE Gofin on-line

ewydanie.gofin.pl

Wygodne narzędzie do czytania wszystkich Czasopism i Gazety Podatkowej na ekranie komputera. Dostęp do e-wydań przez internet za pomocą dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową.

Pytania do redakcji

pytanie.gofin.pl

Odpowiedzi na pytania Prenumeratorów nadesłane do ekspertów Wydawnictwa są publikowane na łamach naszych specjalistycznych Czasopism, Gazety oraz produktów internetowych.

Dyżury telefoniczne

dyzurytelefoniczne.gofin.pl

Każdy Prenumerator ma prawo korzystać z darmowych dyżurów telefonicznych naszych ekspertów, które odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00 - 14:00.

Aplikacje mobilne

GOFIN NEWS

news.gofin.pl

Codzienna porcja aktualności i pomocy dla Księgowych !

Ekskluzywna aplikacja dla Głównych Księgowych - kompleksowa wiedza w jednym miejscu !

GOFIN Serwis Budżetowy

serwisbudzetowy.pl/aplikacja

Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy dla sfery budżetowej !

GOFIN Gazeta Podatkowa

gazetapodatkowa.pl/aplikacja

Błyskawiczny dostęp do aktualności oraz bieżących i archiwalnych wydań Gazety Podatkowej wraz z dodatkami.

Bezpłatne przywileje

Gofin podpowiada

podpowiada.gofin.pl

Udostępniamy bezpłatnie ciekawe, kompleksowe opracowania i obszerne wyjaśnienia z zakresu podatku dochodowego, VAT, akcyzy, prawa pracy, rachunkowości oraz ubezpieczeń i świadczeń.

Forum dyskusyjne

forum.gofin.pl

Otwarte forum dyskusyjne Wydawnictwa Podatkowego GOFIN. Opinie szerokiej grupy księgowych, kadrowców i innych zainteresowanych tematyką podatków, rachunkowości i prawa pracy.

Newslettery

newslettery.gofin.pl

Obejmują informacje z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, składek ZUS, prawa gospodarczego. Zawierają przegląd zagadnień omawianych na łamach naszych publikacji.

Podcast

GOFIN: Podatki, Księgowość,
Prawo pracy
podcasty.gofin.pl

Serwis www.podcasty.gofin.pl to zbiór audio informacji i porad z zakresu podatków, księgowości, prawa pracy które tworzą redaktorzy Czasopism* i Gazety Podatkowej. W zrozumiały sposób dzielą się oni swoją wiedzą oraz omawiają najważniejsze zagadnienia i zmiany przepisów.

*
Biuletyn Informacyjny, Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Poradnik VAT, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Przegląd Podatku Dochodowego

Podcast

GOFIN: Podatki, Księgowość,
Prawo pracy
podcasty.gofin.pl

Serwis www.podcasty.gofin.pl to zbiór audio informacji i porad z zakresu podatków, księgowości, prawa pracy które tworzą redaktorzy Czasopism* i Gazety Podatkowej. W zrozumiały sposób dzielą się oni swoją wiedzą oraz omawiają najważniejsze zagadnienia i zmiany przepisów.

*
Biuletyn Informacyjny, Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Poradnik VAT, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Przegląd Podatku Dochodowego
Bezpłatna aplikacja na komputer
NOWA ODSŁONA

ASYSTENT Gofin

asystent.gofin.pl

Nowoczesna, bezpłatna aplikacja z bezpośrednim dostępem do zasobów Wydawnictwa Podatkowego GOFIN z pulpitu Twojego komputera. Dzięki niej nie ominą Cię ważne informacje z zakresu podatków, rachunkowości i prawa pracy. Będziesz na bieżąco informowany o wszystkich zmianach wprowadzanych w serwisach Wydawnictwa oraz uzyskasz szybki dostęp do praktycznych pomocy dla Księgowych.

NOWA ODSŁONA

ASYSTENT Gofin

asystent.gofin.pl

Nowoczesna, bezpłatna aplikacja z bezpośrednim dostępem do zasobów Wydawnictwa Podatkowego GOFIN z pulpitu Twojego komputera. Dzięki niej nie ominą Cię ważne informacje z zakresu podatków, rachunkowości i prawa pracy. Będziesz na bieżąco informowany o wszystkich zmianach wprowadzanych w serwisach Wydawnictwa oraz uzyskasz szybki dostęp do praktycznych pomocy dla Księgowych.

Uprawnienia do korzystania z przywilejów dla Prenumeratorów Gofinu
Uwaga! Przesuwaj tabelę w poziomie i w pionie, aby zobaczyć pełny zakres uprawnień.
Wersja papierowa i/lub internetowa Czasopisma i Gazety Internetowy Serwis Głównego Księgowego Serwis Budżetowy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno- Finansowych Ubezpieczenia i Prawo Pracy Poradnik VAT Zeszyty Metodyczne Rachunkowości Przegląd Podatku Dochodowego Gazeta Podatkowa
Serwis Polski Ład
Serwis Polski Ład
Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie Polski Ład przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.
Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.
Serwis Tarcza
Serwis Tarcza
Antykryzysowa
Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie Tarcza Antykryzysowa przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.
Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.
Pomocniki Księgowego
Interpretacje urzędowe
Orzecznictwo dla firm
Baza pytań czytelników
Dostęp przysługuje Prenumeratorom KOMPLETU 5 CZASOPISM w wersji papierowej
 • - Komplet promocyjny nr 1 z Gazetą Podatkową,
 • - Komplet promocyjny nr 2 bez Gazety Podatkowej.
WideoPOMOCNIKI
Dostęp do filmów zamieszczonych w Serwisie WideoPOMOCNIKI przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu.
Wzory druków i umów
Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej jest osobnym produktem niepowiązanym z prenumeratą czy abonamentem.
Cena dla Prenumeratorów jest zdecydowanie niższa - sprawdź »
Przepisy prawne
Wskaźniki i stawki
Terminy
Kalkulatory
Plan Kont
Serwis Plan Kont z obszernym komentarzem
Dostęp przysługuje Prenumeratorom KOMPLETU 5 CZASOPISM w wersji papierowej
 • - Komplet promocyjny nr 1 z Gazetą Podatkową,
 • - Komplet promocyjny nr 2 bez Gazety Podatkowej.
Indeksy Księgowań
Indeks Księgowań
FIRMA
Dostęp przysługuje Prenumeratorom KOMPLETU 5 CZASOPISM w wersji papierowej
 • - Komplet promocyjny nr 1 z Gazetą Podatkową,
 • - Komplet promocyjny nr 2 bez Gazety Podatkowej.
Indeks Księgowań BUDŻET
Schematy
Schematy
opodatkowania VAT
Dostęp przysługuje Prenumeratorom KOMPLETU 5 CZASOPISM w wersji papierowej
 • - Komplet promocyjny nr 1 z Gazetą Podatkową,
 • - Komplet promocyjny nr 2 bez Gazety Podatkowej.
Przewodniki on-line
Przewodnik VAT on-line
Dostęp przysługuje Prenumeratorom KOMPLETU 5 CZASOPISM w wersji papierowej
 • - Komplet promocyjny nr 1 z Gazetą Podatkową,
 • - Komplet promocyjny nr 2 bez Gazety Podatkowej.
Przewodnik Księgowego
on-line
Dostęp przysługuje Prenumeratorom KOMPLETU 5 CZASOPISM w wersji papierowej
 • - Komplet promocyjny nr 1 z Gazetą Podatkową,
 • - Komplet promocyjny nr 2 bez Gazety Podatkowej.
Przewodnik Kadrowego
on-line
Dostęp przysługuje Prenumeratorom KOMPLETU 5 CZASOPISM w wersji papierowej
 • - Komplet promocyjny nr 1 z Gazetą Podatkową,
 • - Komplet promocyjny nr 2 bez Gazety Podatkowej.
Pozostałe przywileje
eWYDANIE
Pytania do redakcji Dyżury telefoniczne
Aplikacje mobilne
Aplikacja mobilna
GOFIN NEWS
Aplikacja mobilna
GOFIN SGK
Aplikacja dedykowana Prenumeratorom KOMPLETU 5 CZASOPISM w wersji papierowej
 • - Komplet promocyjny nr 1 z Gazetą Podatkową,
 • - Komplet promocyjny nr 2 bez Gazety Podatkowej.
Aplikacja mobilna GOFIN Serwis Budżetowy
Aplikacja mobilna GOFIN Gazeta Podatkowa
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.